Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2023 / Openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 14-02-2023 om 18.00 uur

Openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 14-02-2023 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 14 februari 2023, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 februari 2023
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:15 uur

Vragenuur

3.
18:15 - 18:30 uur

Insprekers

4.
18:30 - 18:45 uur

Ingekomen stukken (periode 1 januari t/m 30 januari 2023)

Stukken

5.
18:45 - 18:45 uur

Vaststelling agenda

6.
18:45 - 19:00 uur

Benoeming leden Rekenkamer OLB

Stukken

7.
19:00 - 19:00 uur

Beantwoording schriftelijke vragen

Stukken

8.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie. 

 

Hoogachtend,

 

 

R.A. Oleana

Voorzitter 


Uitgelicht


Zoeken