Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op 08-09-2022 om 14.00 uur

Oproep vaste commissie B&O vergadering op 08-09-2022 om 14.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 31 augustus 2022 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, Verordening eilandsraadcommissies Bonaire, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een  commissievergadering te houden op donderdag 08 september om 14.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 08 september 2022
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

Inspreker

3.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de vlagverordening Bonaire

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op ontwerp-eilandsverordening tot vaststelling van de code Corporate Governance Bonaire 2022

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op de tweede uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB

Stukken

7.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB

Stukken

8.
14:00 - 14:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 4 t/m 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken