Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 13-06-2022 om 21.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 13-06-2022 om 21.00 uur

Wijziging locatie MVR en BVR van heden 13 juni 2022

Geachte leden,

U heeft twee oproepen (ER-2022000312 en ER-2022000314) ontvangen voor het bijwoning van een openbare meningsvormende en besluitvormende eilandsraadvergadering te houden vandaag maandag 13 juni 2022 om respectievelijk 18.00 en 21.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Helaas ben ik genoodzaakt om uit te wijken van de vergaderzaal te Passangrahan. De reden hiervoor is dat er problemen zijn met wateroverlast in het gebouw. De vergadering zal hierdoor worden gehouden in de zaal aan de Boulevard Julio Abraham 27, die eerder ook dienst deed als noodvergaderzaal van de eilandsraad.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

E. E. Rijna
VoorzitterCc: BC

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 13 juni 2022, van 21.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan


Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 13 juni 2022
Aanvang:
21:00 uur
1.
21:00 - 21:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
21:15 - 21:30 uur

2. Vragenuur

3.
21:30 - 21:45 uur

3. Insprekers

4.
21:45 - 21:45 uur

4. Ingekomen stukken (periode 4 mei 2022 tot en met 20 mei 2022)

Stukken

5.
21:45 - 22:00 uur

5. Vaststellen agenda

6.
22:00 - 22:00 uur

6. Vaststelling nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Stukken

7.
22:00 - 22:00 uur

7. Vaststelling jaarrekening 2021 van het OLB

Stukken

8.
22:00 - 22:15 uur

8. Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E. E. Rijna

VoorzitterUitgelicht


Zoeken