Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep openbare eilandsraad vergadering (BVR) op 11-10- 2022 om 20.00 uur

Oproep openbare eilandsraad vergadering (BVR) op 11-10- 2022 om 20.00 uur

Geachte leden,

Middels schrijven d.d. 04 oktober 2022 verzoeken de eilandsraadleden, dhr. C. Abraham en mw. Rolanda Hellburg-Makaai (Fractie Demokrat), om een buitengewone raadsvergadering conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad met het agendapunt: “Bestuurlijke integriteit en heersende angstcultuur binnen de OLB” (Arch.nr. ER-2022000512).

Gezien het vorenstaande en in overleg met de fractieleiders stel ik voor om het voornoemd onderwerp toe te voegen aan de voorlopige agenda van de reeds opgeroepen openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) van dinsdag 11 oktober 2022, van 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik  u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 11 oktober 2022, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 oktober 2022
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

2. Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

3. Insprekers

4.
20:45 - 21:00 uur

4. Vaststellen agenda

5.
21:00 - 21:00 uur

5. Vaststelling derde begrotingswijziging 2022 van het OLB

Stukken

6.
21:00 - 21:00 uur

6. Behandeling tweede uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB

Stukken

7.
21:00 - 21:00 uur

7. Behandeling vierde begrotingswijziging 2022 van het OLB

Stukken

8.
21:00 - 21:00 uur

8. Behandeling Nota Grondbeleid 2022-2025

Stukken

9.
21:00 - 21:00 uur

9. Bestuurlijke integriteit en heersende angstcultuur binnen de OLB

Stukken

10.
21:00 - 21:15 uur

10. Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. E. Rijna

Voorzitter 


Uitgelicht


Zoeken