Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 01-06-2022 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 01-06-2022 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 29 mei 2022 van de eilandsraad leden dhr. C. Abraham  en mw. Rolanda Hellburg-Makaai (Fractie Demokrat), (Arch.nr. ER-2022000293) en conform artikel 13, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op woensdag 01 juni 2022, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 01 juni 2022
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

1. Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:15 uur

2. Vragenuur

Stukken

3.
19:15 - 19:30 uur

3. Insprekers

4.
19:30 - 19:45 uur

4. Vaststellen agenda

5.
19:45 - 19:45 uur

5. Ontstane bestuurscrisis in het bestuurscollege

Stukken

6.
19:45 - 20:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken