Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep extra Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 06-12-2022 om 19.00 uur

Oproep extra Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 06-12-2022 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 29 november 2022 van de eilandsraad leden dhr. E. Tjin Asjoe (Fractie MPB) en mw. E. Bernabela (Fractie UPB), (Arch.nr. ER-2022000679) en conform artikel 13, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 6 december 2022, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 december 2022
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp Eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelasting Bonaire 2022

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling op ontwerp-eilandverordening tot intrekking afvalwaterheffing Bonaire 2021

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken