Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 07-04-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 07-04-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van  10 maart 2022 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15 lid 2, Verordening eilandsraadcommissies Bonaire, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een commissievergadering Samenleving en Zorg te houden op donderdag 07 april  2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Deze vergadering zal doorgang vinden met of zonder quorum.


Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 07 april 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Ingekomen stukken

Stukken

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 09 december 2021 (ER2021000835)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Toelichting op integraal jeugdbeleid 2021-2025 (ER2021000061)

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E. J. Bernabela

Voorzitter

 

 

 

Bijlage:1

cc: ER-leden, BC.Uitgelicht


Zoeken