Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 12-01-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie R&O vergadering op 12-01-2022 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op woensdag 12 januari 2022 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 12 januari 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Ingekomen stukken

Stukken

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 28 oktober 2021 (ER-2021000692)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Horen Coöperatieve Visserij Vereniging Piskabon betreft bezwaarschrift op aanvraag om zorgcontract voor het jaar 2022 (ER-2021000535)

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Stand van zaken Kadernota grondbeleid Bonaire 2022-2025

8.
16:00 - 16:00 uur

8. Natuurplan Bonaire 2020 – 2024 (ER-2020000661)

Stukken

9.
16:00 - 16:00 uur

9. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 6 t/m 8 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

 

 

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken