Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie B&O vergadering op 24-08-2022 om 14.00 uur

Oproep Vaste Commissie B&O vergadering op 24-08-2022 om 14.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 24 augustus 2022 om 14.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 24 augustus 2022
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

1. Opening/mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

2. Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 02 juni 2022 (ER-2022000317)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

5. Toelichting op eerste uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB (ER-2022000362)

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

6. Toelichting op eerste begrotingswijziging 2022 van het OLB (ER-2022000361)

Stukken

7.
14:00 - 14:00 uur

7. Toelichting op bestedingsvoorstel uit algemene reserve / derde begrotingswijziging 2022 van het OLB (ER-2022000360)

Stukken

8.
14:00 - 14:00 uur

8. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken