Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2022 / Oproep Vaste Commissie B&O vergadering op 02-06-2022 om 16.00 uur

Oproep Vaste Commissie B&O vergadering op 02-06-2022 om 16.00 uur

 

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op donderdag 02 juni 2022 om 16.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 02 juni 2022
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

1. Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

2. Inspreker

3.
16:00 - 16:00 uur

3. Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 28 oktober 2021 (ER-2022000158) en 03 februari 2022 (ER-2022000049)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

5. Toelichting op nota risicomanagement en weerstandsvermogen (ER-2022000222)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

6. Toelichting op jaarrekening 2021 OLB (ER-2022000266)

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

7. Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd en bij de behandeling van agendapunt 6 wordt Astrium Overheidsaccountants BV uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

 

 

 

cc. ER-ledenUitgelicht


Zoeken