Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep voor een vaste commissie B&O vergadering op 13-10-2021 om 16.00 uur

Oproep voor een vaste commissie B&O vergadering op 13-10-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 13 oktober 2021 om 16.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 13 oktober 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Inspreker

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 09 september 2021 (ER2021000525) en van de gezamenlijke commissievergadering van 16 september 2021 (ER2021000543

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op ontwerp begroting 2022 van het OLB (ER2021000508);

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting;

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

U wordt verzocht om uw technische vragen uiterlijk maandag 11 oktober 2021 in te leveren bij de griffie. Dit , om het college de mogelijkheid te geven om zich voor te bereiden op de technische inhoudelijke vragen en zodoende in hun introductie antwoord te geven.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken