Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep vaste commissie R&O vergadering op 21-04-2021 om 16.00 uur

Oproep vaste commissie R&O vergadering op 21-04-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op vrijdag 16 april 2020 om 14:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 21 april 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 24 juni 2020 (2020003213), 02 juli 2020 (2020003224), 06 juli 2020 (2020003229), 20 augustus 2020 (2020003259) en 03 september 2020 (2020003264)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op Kadernota grondbeleid Bonaire (ER-2021000209)

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken