Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep vaste commissie I&K vergadering op 27-10-2021 om 16.00 uur

Oproep vaste commissie I&K vergadering op 27-10-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste  commissie

Intereilandelijk & Koninkrijksrelaties te houden op woensdag 27 oktober 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Interneilandelijke- en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 27 oktober 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen.

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 27 mei 2021 (ER-2021000560);

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Presentatie Ferry verbinding voor personenvervoer tussen Aruba, Bonaire en Curaçao.

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Personenvervoer tussen Europees en Caribisch deel van Nederland.

7.
16:00 - 16:00 uur

Inbedding Rijks- en Constitutionele Aangelegenheden in organisatie OLB.

8.
16:00 - 16:00 uur

Ontwerpbegroting 2022 van het OLB (ER-2021000508).

Stukken

9.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting.

Bij behandeling van agendapunt 5 zal Bonaire Aqua Line B.V. een presentatie geven en voor de overige agendapunten wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

 

 

C.C. A. Abraham

Voorzitter

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken