Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op 19 mei 2021 om 16.00 uur

Oproep vaste commissie B&O vergadering op 19 mei 2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 19 mei  2021 om 16.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 19 mei 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op tweede en vierde uitvoeringsrapportage 2020 (archnr. 2020003155 en ER- 2021000146)

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Bestuursprogramma 2019 - 2023

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseur uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.J. Tjin Asjoe

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken