Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 08-06-2021 om 16.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 08-06-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 4 juni 2021 van de fractieleiders mw. E. Bernabela (Fractie UPB) en de heer E. Tjin Asjoe (Fractie MPB) (archnr. ER-2021000389) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 08 juni 2021, van 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 juni 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
16:30 - 16:45 uur

Insprekers

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststellen agenda

5.
17:00 - 17:00 uur

Bekrachtiging noodverordening COVID-19 Bonaire van 1 juni 2021 (ER-2021000380)

Stukken

6.
17:00 - 17:00 uur

Behandeling jaarrekening 2020 van het OLB (ER-2021000318)

Stukken

7.
17:00 - 17:00 uur

Vaststelling tweede en vierde uitvoeringsrapportage 2020 van het OLB (2020003155 en ER-2021000146);

Stukken

8.
17:00 - 17:00 uur

Beantwoording schriftelijke vragen;

Stukken

9.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 8 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. E. Rijna

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken