Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 22 april 2021 om 19.30 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 22 april 2021 om 19.30 uur

Geachte leden,

 

Zoals in de openbare eilandsraadvergadering van 20 april 2021 besloten, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 22 april 2021, van 19.30 – 20.30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 22 april 2021
Aanvang:
19:30 uur
1.
19:30 - 19:45 uur

Opening/mededelingen

2.
19:45 - 20:00 uur

Vragenuur

3.
20:00 - 20:15 uur

Insprekers

4.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

5.
20:30 - 20:30 uur

Vaststelling aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven;

Stukken

6.
20:30 - 20:45 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E. E. Rijna

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken