Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 21 januari 2021 om 17:00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 21 januari 2021 om 17:00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 19 januari 2021 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 21 januari 2021, om 17:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 21 januari 2021
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

Insprekers

4.
17:45 - 17:45 uur

Ingekomen stukken van 27 oktober tot en met 24 november 2020 & van 25 november tot en met 28 december 2020

Stukken

5.
17:45 - 18:00 uur

Vaststellen agenda

6.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling bemensing commissies eilandsraad

Stukken

7.
18:00 - 18:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E. Rijna

Voorzitter

 

cc:  BC, FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken