Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 14 december 2021 om 20.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 14 december 2021 om 20.00 uur

Geachte leden, 

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 14 december 2021, van 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 december 2021
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 20:45 uur

Ingekomen stukken (periode 26 oktober 2021 tot en met 23 november 2021)

Stukken

5.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

6.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling ontwerp verordening Rekenkamer OLB 2021

Stukken

7.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling verzelfstandiging maatschapelijke ondersteuningstaken afdeling MOA in het kader van het project AKSESO

Stukken

8.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021

Stukken

9.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Het bestuurscollege wordt uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend, 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken