Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op 10-02-2021 om 14.00 uur

Oproep gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op 10-02-2021 om 14.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op woensdag 10 februari 2021 om 14:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 10 februari 2021
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 30 november 2020 (20200045440) en 01 december 2020 (2020004545)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

Invulling Raad van commissarissen van Bonaire International Airport NV.

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven.

Stukken

7.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op de derde begrotingswijziging 2020 van het OLB.

Stukken

8.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op de eerste begrotingswijziging 2021 van het OLB.

Stukken

9.
14:00 - 14:00 uur

Sluiting.

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 8 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

Voorzitter van de vaste commissie B&O

 

Cc: ER leden


Uitgelicht


Zoeken