Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 09-12-2021 om 19.00 uur.

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 09-12-2021 om 19.00 uur.

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 07 december 2021 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, het schrijven d.d. 3 december 2021 van de Fractie Demokrat (archnr. ER-2021000797) en artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning

van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 09 december 2021, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 09 december 2021
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Handhaving Wet en Regelgeving Ontwikkeling te 'Chogogo Beach Resort'

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het voltallig bestuurscollege,  de gezaghebber en Stinapa uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

In verband met Covid-19 maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om publiek te ontvangen in de vergaderzaal van Passangrahan.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken