Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep extra gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op 16-02-2021 om 14.00 uur

Oproep extra gezamenlijke vaste commissies B&O, R&O, S&Z en T&H vergadering op 16-02-2021 om 14.00 uur

Geachte leden,

 

In de vergadering van de gezamenlijke commissies B&O, R&O, S&Z en T&H gehouden op woensdag 10 februari 2021 om 14:00 uur, is komen vast te staan dat het agendapunt ‘Toelichting op aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven’, niet als voldoende behandeld is beschouwd en nadere informatie en toelichting gewenst is.

 

Gezien het vorenstaande en de dringendheid van het onderwerp roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra gezamenlijke commissievergadering, te houden op dinsdag 16 februari 2021 om 14:00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 16 februari 2021
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

Opening/Mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

Toelichting op aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven (ER-2021000050)

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het Raads-informatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

Voorzitter van de vaste commissie B&O en

namens de voorzitters van de vaste commissies R&O, S&Z en T&H.


Uitgelicht


Zoeken