Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep commissie werkgever/ huishoudelijke aangelegenheden vergadering op 13-04-2021 om 16.00 uur.

Oproep commissie werkgever/ huishoudelijke aangelegenheden vergadering op 13-04-2021 om 16.00 uur.

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 06 april 2021 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, Verordening eilandsraadcommissies Bonaire, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een werkgever/ huishoudelijke aangelegenheden commissievergadering te houden op dinsdag 13 april 2021 om 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 april 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vaststellen agenda

3.
16:30 - 16:30 uur

Behandeling Concept Verordening Tijdelijke aanvulling op het Reglement van Orde voor de eilandsraad van Bonaire in verband met digitale beraadslaging en besluitvorming

Stukken

4.
16:30 - 16:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

D. E. Coffie

Voorzitter

 

cc: ERleden


Uitgelicht


Zoeken