Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep buitengewone commissie Covid-19 vergadering op 17-02-2021 om 18.00 uur

Oproep buitengewone commissie Covid-19 vergadering op 17-02-2021 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op woensdag 17 februari  2021 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 17 februari 2021
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Insprekers

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 20 januari 2021 (ER-202100063) en 29 januari 2021 (ER-2021000075)

Stukken

5.
18:00 - 18:00 uur

Voortgang beleid omtrent Covid-19

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Huidige maatregelen Covid-19

Stukken

7.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

C.A. Abraham

Voorzitter


cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken