Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 26-05-2021 om 16.30 uur

Oproep Vaste Commissie S&Z vergadering op 26-05-2021 om 16.30 uur

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven van de commissieleden mw. D. Coffie en mw. R. Hellburg-Makaai (ER-2021000317) en conform artikel 19 lid 3 van de Verordening Eilandsraadcommissies Bonaire roep ik u hierbij op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie  Samenleving en Zorg te houden op woensdag 26 mei 2021 om 16:30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 26 mei 2021
Aanvang:
16:30 uur
1.
16:30 - 16:30 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:30 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:30 uur

Vaststelling agenda

4.
16:30 - 16:30 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 04 maart 2020 (2020003265);

Stukken

5.
16:30 - 16:30 uur

Situatie te Liseo Boneriano n.a.v. de nieuwe overgangsregeling

Stukken

6.
16:30 - 16:30 uur

Beleid OLB huurprijzen sociale woningen

Stukken

7.
16:30 - 16:30 uur

Sluiting

Bij deze vergadering worden Gedeputeerde Den Heyer, directeur van het Liseo, vertegenwoordiger van de Ouderraad/Medezeggenschapsraad van het Liseo, Directeur FCB en directeur directie S&Z uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E. J. Bernabela

Voorzitter

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken