Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Oproep Buitengewone Commissie COVID-19 vergadering op 04-03-2021.

Oproep Buitengewone Commissie COVID-19 vergadering op 04-03-2021.

Geachte leden,

Gezien het feit dat er op 03 maart 2021 een training voor de raad gepland, heb ik de reeds afgesproken datum voor de vergadering verschoven. Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op donderdag 04 maart  2021 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 04 maart 2021
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Insprekers

3.
18:30 - 18:45 uur

Vaststellen agenda

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 17 januari 2021 (archnr. ER-2021000127);

Stukken

5.
19:00 - 19:00 uur

Huidige maatregelen COVID-19

Stukken

6.
19:00 - 19:00 uur

Voortgang beleid omtrent COVID-19

Stukken

7.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

 

C.C.A. Abraham

Voorzitter

 

 

 

cc: ER-leden


Uitgelicht


Zoeken