Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 25-05-2021 om 20.00 uur

Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 25-05-2021 om 20.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 25 mei 2021, van 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 25 mei 2021
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 20:45 uur

Ingekomen stukken periode 30 maart 2021 tot en met 26 april 2021

Stukken

5.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

6.
21:00 - 21:00 uur

Dienstreis eilandsraad en griffie Bonaire naar Nederland

Stukken

7.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling kadernota grondbeleid Bonaire

Stukken

8.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. E. Rijna

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken