Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 20-04-2021 om 19.30 uur

Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 20-04-2021 om 19.30 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 20 april 2021, van 19.30 – 20.30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 20 april 2021
Aanvang:
19:30 uur
1.
19:30 - 19:45 uur

Opening/mededelingen

2.
19:45 - 20:00 uur

Vragenuur

3.
20:00 - 20:15 uur

Insprekers

4.
20:15 - 20:15 uur

Ingekomen stukken van 01 februari 2021 t/m 28 februari 2021 en 01 maart 2021 t/m 29 maart 2021 ;

Stukken

5.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

6.
20:30 - 20:30 uur

Bekrachtiging geldende noodverordening Covid-19 Bonaire;

Stukken

7.
20:30 - 20:30 uur

Vaststelling aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven;

Stukken

8.
20:30 - 20:45 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

E. E. Rijna

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken