Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 16-02-2021 om 19.00 uur

Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 16-02-2021 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 16 februari 2021, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 16 februari 2021
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken periode 30 december 2020 t/m 31 januari 2021

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven (ER-2021000050)

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling derde begrotingswijziging 2020 van het OLB (ER-2021000056)

Stukken

8.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling eerste begrotingswijziging 2021 van het OLB (ER-2021000055)

Stukken

9.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc:  BC, FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken