Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 12-01-2021 om 19.00 uur

Openbare eilandsraadvergadering (BVR) op 12-01-2021 om 19.00 uur

Geachte leden,

Ik heb u een herinnering voor de openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) van dinsdag 12 januari 2021, om 19.00 uur doen uitgaan, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan (archnr. ER 2021000002).

Als onderwerp staat op de agenda onder andere:

4. Ingekomen stukken van 27 oktober tot en met 24 november 2020 & van 25 november tot en met 28 december 2020;
5. Vaststelling agenda;
6. Vaststelling bemensing commissies eilandsraad;
7. Vragen conform artikel 45 van Frakshon Coffie betreft Bonaire Overheids Gebouwen N.V. (BOG) en verkoop terrein 4-D-3283 te Kaya Gob. Debrot (Arch. nr. 2020004709);.

De griffie heeft echter een vijftal afmeldingen ontvangen waardoor er geen quorum gehaald kan worden voor vorenbedoelde vergadering.

Gezien de vorenstaande trek ik de oproep voor de openbare ER-vergadering (BVR) van heden dinsdag 12 januari 2021 om 19.00 uur in, deze zal op een andere dag geroepen worden.


Hoogachtend,


E.E. Rijna
Voorzitter


cc. FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 12 januari 2021, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 12 januari 2021
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken van 27 oktober tot en met 24 november 2020 & van 25 november tot en met 28 december 2020;

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling bemensing commissies eilandsraad;

7.
20:00 - 20:00 uur

Vragen conform artikel 45 van Frakshon Coffie betreft Bonaire Overheids Gebouwen N.V. (BOG) en verkoop terrein 4-D-3283 te Kaya Gob. Debrot (Arch. nr. 2020004709)

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 7 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

R.A. Oleana

Waarnemend Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken