Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Herinnering voortzetting gezamenlijke commissievergadering B&O, R&O, S&Z en T&H op 07-06-2021 om 16.00 uur

Herinnering voortzetting gezamenlijke commissievergadering B&O, R&O, S&Z en T&H op 07-06-2021 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij herinner ik u aan de voortzetting van de gezamenlijkecommissievergadering van de commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving te houden op maandag 07 juni 2021 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 02 juni 2021.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 07 juni 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

5. Toelichting op de jaarrekening 2020 van het OLB (ER-2021000318)

Stukken

2.
16:00 - 16:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs en SOAB uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

namens de voorzitters van de vaste commissies B&O, S&Z, R&O, T&H.

 

 

 

 

 

 

Cc: ER leden


Uitgelicht


Zoeken