Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2021 / Annulering en nieuwe oproep voortzetting gezamenlijke vaste commissievergadering

Annulering en nieuwe oproep voortzetting gezamenlijke vaste commissievergadering

Geachte leden,

 

Hierbij annuleer ik de opgeroepen voortzetting van de gezamenlijke vergadering van de commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Samenleving en Zorg, Toezicht en Handhaving en Ruimte en Ontwikkeling van heden, 20 april om 16:00 uur. De reden hiervoor is dat de oproep niet juist was daar een tweetal punten ontbraken op de agenda.

Tegelijkertijd roep ik u op ter bijwoning van de voortzetting van onderhavige gezamenlijke vergadering te houden op donderdag 22 april 2021 om 16.00- 18.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voorzetting van de geschorste vergadering van 16 februari 2021.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 22 april 2021
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

2.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

-
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op aanvullende bijdrage OLB aan het project brandveiligheidsmaatregelen Luchthaven (ER-2021000050);

Stukken

3.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege, voorzitter van de Raad van Commissarissen van OTB en Directeur van Oil Trading Bonaire N.V. uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

 

E. Tjin Asjoe

Voorzitter van de vaste commissie B&O en

namens de voorzitters van de vaste commissies R&O, S&Z en T&H.


Uitgelicht


Zoeken