Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep voor een commissie S&Z vergadering op 22 januari 2020

Oproep voor een commissie S&Z vergadering op 22 januari 2020

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie  Samenleving en Zorg te houden op woensdag 22 januari 2020 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 22 januari 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Insprekers

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 21 augustus 2019 en 16 oktober 2019

Stukken

5.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting ontwerp eilandsverordening Kinderopvang Bonaire 2020

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Armoedebestrijding

7.
18:00 - 18:00 uur

Family Justice Center

8.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 t/m 7 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken