Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep vaste commissie T&H vergadering op 13 oktober 2020

Oproep vaste commissie T&H vergadering op 13 oktober 2020

Geachte leden,

U heeft op 06 oktober 2020 een oproep voor de Vaste Commissie Toezicht en Handhaving vergadering van vandaag 13 oktober om 18:00 uur ontvangen (archnr. 2020003577).

Als onderwerp op de agenda staat’ Toelichting op ontwerp-eilandsverordening houdende regels ter bevordering van de ordening en veiligheid van het gebruik van de haven (Havenreglement Bonaire 2020)’.

Daar er een nieuwe fractie is en conform artikel 4 lid 4 van de Verordening eilandsraadcomissies Bonaire, ten minste een en maximaal twee eilandsraadsleden per fractie naar evenredigheid in een commissie zitting dient te hebben, kunnen de commissies onder de huidige verdeling geen doorgang hebben. Zodra de bemensing van de commissies rond is en deze vastgesteld is in een openbare vergadering, zullen de commissievergaderingen weer door kunnen gaan.

Gezien vorenstaande rest mij niks anders dan de vergadering van de vaste commissie T&H van heden, 13 oktober 2020 om 18:00 uur in te trekken tot nader bericht.”

Hoogachtend,
E.J. Bernabela
Voorzittercc: ER-leden, BC, FZ, J. Piloto.

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie Toezicht en Handhaving te houden op dinsdag 13 oktober 2020 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Toezicht en Handhaving
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 oktober 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Insprekers

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 13 augustus 2018 en 19 februari 2020

Stukken

5.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting op ontwerp-eilandsverordening houdende regels ter bevordering van de ordening en veiligheid van het gebruik van de haven (Havenreglement Bonaire 2020)

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Hoogachtend,

 

E.J. Bernabela

Voorzitter

 

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken