Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep vaste commissie B&O vergadering op 08-09-2020

Oproep vaste commissie B&O vergadering op 08-09-2020

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de vaste commissie Bedrijfsvoering Ondersteuning te houden op dinsdag 8 september 2020 om 14:00 uur, in de vergaderzaal van

de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 september 2020
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
14:00 - 14:00 uur

Insprekers

3.
14:00 - 14:00 uur

Vaststelling agenda

4.
14:00 - 14:00 uur

2de begrotingswijziging 2020

Stukken

5.
14:00 - 14:00 uur

Ontwerp eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (archnr. 2020002283)

Stukken

6.
14:00 - 14:00 uur

Vaststellen vaste huishoudelijk commissie

7.
14:00 - 14:00 uur

Tevens behandeling van correspondenties naar commissie B&O (zie lijst in bijlage)

Stukken

8.
14:00 - 14:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 en 5  wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van

toepassing wordenonderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

J. Statia

Bijlage: 2

cc. ER-leden


Uitgelicht


Zoeken