Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28 januari 2020

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28 januari 2020

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 28 januari 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 28 januari 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:30 uur

Ingekomen stukken van 26 november 2019 tot en met 31 december 2019

Stukken

4.
19:30 - 19:45 uur

Vaststellen agenda

5.
19:45 - 20:00 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken