Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 07 juli 2020 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 07 juli 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 07 juli 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 07 juli 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Ingekomen stukken

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling eilandsverordening kinderopvang Bonaire 2020 en Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen Kinderopvang Bonaire 2020

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling jaarrekening 2019 van het OLB en creëren van bestemmingsreserves

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 6 en 7 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken