Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare ER-vergadering (MVR) op dinsdag 14 januari 2020 om 21.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (MVR) op dinsdag 14 januari 2020 om 21.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 14 januari 2020, om 21.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 januari 2020
Aanvang:
21:00 uur
1.
21:00 - 21:15 uur

Opening/mededelingen

2.
21:15 - 21:30 uur

Vragenuur

3.
21:30 - 21:45 uur

Insprekers

4.
21:45 - 22:00 uur

Vaststellen agenda

5.
22:00 - 22:00 uur

Behandeling bestuursprogramma 2019-2023 “Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal”

Stukken

6.
22:00 - 22:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5  wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken