Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 28 januari 2020

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 28 januari 2020

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden de heren C. Abraham en M. Pieters en mw. R. Hellburg-Makaai (fractie Demokrat) (archnr. 2020000254) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 28 januari 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 28 januari 2020
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

5.
21:00 - 21:00 uur

Transparant en professioneel personeelsbeleid

Stukken

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken