Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 06-10-2020 om 14.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 06-10-2020 om 14.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 01 oktober 2020 van de leden van de fractie Demokrat, de heren C. Abraham, M. Pieters en mevrouw R. Hellburg-Makaai (archnr. 2020003537) en conform artikel 18 lid 2 WolBES en artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 06 oktober 2020, om 14.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 oktober 2020
Aanvang:
14:00 uur
1.
14:00 - 14:15 uur

Opening/mededelingen

2.
14:15 - 14:30 uur

Vragenuur

3.
14:30 - 14:45 uur

Insprekers

4.
14:45 - 15:00 uur

Vaststellen agenda

5.
15:00 - 15:00 uur

Behandeling Noodmaatregelen ingaande 1 oktober 2020

Stukken

6.
15:00 - 15:00 uur

Bekrachtiging Noodverordening COVID-19 Bonaire van 30 september 2020 (archiefnr. 2020003496)

Stukken

7.
15:00 - 15:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, hoofd ICT, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken