Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 24-09-2020 om 17.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op 24-09-2020 om 17.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 22 september 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op donderdag 24 september 2020, om 17.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 24 september 2020
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

Insprekers

4.
17:45 - 18:00 uur

Vaststellen agenda

5.
18:00 - 18:00 uur

Gevoerd beleid omtrent beheersing COVID-19

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Bekrachtiging noodverordening COVID-19 van 21 september 2020 (archiefnr. 2020003327)

Stukken

7.
18:00 - 18:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt de gezaghebber, het bestuurscollege, werkgevers organisaties vertegenwoordigd in de Centraal Dialoog en USIBO uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. R. Kalkuins


Uitgelicht


Zoeken