Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR)

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR)

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 18 december 2020 van de fractieleiders mw. R. Domacassé (Fractie MPB) en mw. E. Bernabela (Fractie UPB), (archnr. 2020004640) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 21 december 2020, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 21 december 2020
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

5.
21:00 - 21:00 uur

Ingekomen stukken periode 29 september 2020 t/m 26 oktober 2020

Stukken

6.
21:00 - 21:00 uur

Opdrachtbevestiging aan Stichting Overheidsaccountants Bureau voor controle jaarrekening 2020 (archnr. 2020003552);

Stukken

7.
21:00 - 21:00 uur

Ontslag en benoeming gedeputeerde

Stukken

8.
21:00 - 21:00 uur

Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe eilandsraadleden

Stukken

9.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken