Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep extra openbare ER-vergadering (MVR) op vrijdag 17 januari 2020 om 16.00 uur

Oproep extra openbare ER-vergadering (MVR) op vrijdag 17 januari 2020 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden de heren C. Abraham en M. Pieters en mw. R. Hellburg-Makaai (fractie Demokrat) (archnr. 2020000086) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op vrijdag 17 januari 2020, van 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 17 januari 2020
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vragenuur

3.
16:30 - 16:45 uur

Insprekers

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststellen agenda

5.
17:00 - 17:00 uur

Duurzame en betaalbare levering van Water en elektriciteit

Stukken

6.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt de gedeputeerde Tjin Asjoe, Raad van commissarissen WEB N.V. , Aandeelhouders WEB N.V. en Directie van WEB N.V. uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken