Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep Eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 26 mei 2020 om 19.00 uur

Oproep Eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 26 mei 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 19 mei 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad), te houden op dinsdag 26 mei 2020 om 19.00 uur in  vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 26 mei 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling vierde uitvoeringsrapportage over het begrotingsjaar 2019 van het openbaar lichaam Bonaire

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp Eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2020

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 en 6 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken