Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Openbare eilandsraad vergadering (MVR) op dinsdag 01 september 2020 om 19.00 uur

Openbare eilandsraad vergadering (MVR) op dinsdag 01 september 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 25 augustus 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, heb ik een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) opgeroepen te houden op dinsdag 01 september  2020, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 01 september 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling advies van de vaste commissie Ruimte & Ontwikkeling betreft onderzoek naar de effecten van een lichtdoorlaatheidsnorm van 35% op de verkeersveiligheid

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 worden de leden van de driehoek (Korpschef Politie CN en Officier van Justitie) uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken