Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Openbare eilandsraad vergadering (BVR) d.d. 10-03-2020 om 18.00 uur

Openbare eilandsraad vergadering (BVR) d.d. 10-03-2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 04 maart 2020 van fractie Demokrat (archnr. 2020000809) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 10 maart 2020, van 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 10 maart 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Status Coronavirus (COVID2019) en genomen voorzorgmaatregelen

Stukken

6.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden gedeputeerden den Heyer en Tjin Asjoe, gezaghebber Rijna en Dr. Izzy Gersthenblut uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken