Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Intrekking oproep voor de meningsvormende eilandsraadvergadering (MVR) van 01-12-2020 om 19.00 uur

Intrekking oproep voor de meningsvormende eilandsraadvergadering (MVR) van 01-12-2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

U heeft op 27 november 2020 een schrijven ontvangen betreft het toevoegen van het onderwerp ‘vaststellen ontwerp eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021’ aan de voorlopige agenda van de opgeroepen openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) van vandaag dinsdag 1 december 2020 om 19.00 uur. (archnr. 2020004365).

In het presidium vergadering van gisteren 30 november 2020 is besloten om de opgeroepen vergadering van heden 01 december 2020 in te trekken tot nader bericht. Tevens is besloten om de het onderwerp ‘vaststellen ontwerp eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021’ te behandelen in de openbare meningsvormende eilandsraadvergadering te houden op woensdag 02 december 2020 om 18.00 uur. En het onderwerp ‘behandeling ontwerp eilandsverordening tot tweede wijziging van de begroting 2020’ te behandelen in de openbare meningsvormende eilandsraadvergadering te houden op donderdag 03 december 2020 om 16.00 uur.

Hoogachtend,


E. E. Rijna
Voorzittercc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.Het onderwerp Afvalwaterheffing toegevoegd aan de voorlopige agenda.

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 17 november 2020 is door onveilige situatie te Passangrahan  geen doorgang kunnen vinden. Hierbij roep ik u op ter bijwoning van de voortzetting van de  openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 01 december 2020 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 03 november 2020.

 

Middels schrijven d.d. 27 november 2020 verzoekt de fractieleden van MPB en UPB, dhr. J. Statia en dhr. N. Silberie om een buitengewone raadsvergadering conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad met het agendapunt: Vaststellen ontwerp eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (arch.nr. 2020003394).

Gezien het vorenstaande en op grond van artikel 15 RvO stel ik voor om het voornoemd onderwerp toe te voegen aan de voorlopige agenda van de openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) van dinsdag 1 december 2020, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 01 december 2020
Aanvang:
19:00 uur

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken