Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Herinnering voortzetting openbare ER-vergadering (MVR) op donderdag 28 mei 2020 om 18.00 uur

Herinnering voortzetting openbare ER-vergadering (MVR) op donderdag 28 mei 2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij herinner ik u aan de voortzetting van de openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op donderdag 28 mei 2020 om 18.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 26 mei 2020.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 mei 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Behandeling ontwerp Eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2020

Stukken

2.
18:15 - 18:30 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J.Piloto.


Uitgelicht


Zoeken