Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 08 oktober 2020 om 19.00 uur

Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 08 oktober 2020 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 06 oktober 2020 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad), te houden op donderdag 08 oktober 2020 om 19.00 uur in vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 08 oktober 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling Noodmaatregelen ingaande 1 oktober 2020

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Bekrachtiging Noodverordening COVID-19 Bonaire van 30 september 2020 (archiefnr. 2020003496)

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

 

cc: RV, BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, hoofd ICT, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken