Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 30 juni 2020

Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 30 juni 2020

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 24 juni 2020 van mevrouw R.T. Domacassé (wnd. fractieleider MPB) en mevrouw E.J. Bernabela (fractieleider UPB) (archnr. 2020002258) en conform artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 30 juni 2020, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangraha

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 30 juni 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling Eilandsverordening Kinderopvang Bonaire (archnr. 2020002200)

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Vragen conform artikel 45 RvO, d.d. 14 juni 2020 van fractie UPB betreft de directeur van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (archnr. 2020002233)

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken