Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor van een extra openbare eilandsraadvergadering d.d. 07-11-2019 om 20.15 uur

Oproep voor van een extra openbare eilandsraadvergadering d.d. 07-11-2019 om 20.15 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden mw. R. Domacassé (fractie MPB) en de heer N. Silberie (fractie UPB) (archnr. 2019011849) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op donderdag 07 november 2019, van 20.15 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 07 november 2019
Aanvang:
20:15 uur
1.
20:15 - 20:30 uur

Opening/mededelingen

2.
20:30 - 20:45 uur

Vragenuur

3.
20:45 - 21:00 uur

Insprekers

4.
21:00 - 21:15 uur

Vaststellen agenda

5.
21:15 - 21:15 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening huurcommissie-, huurprijzenverodening Bonaire en nota van wijziging

Stukken

6.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken